Välkomna hit!
Kristdemokraterna Tjörn
 
 
TJÖRN

Alliansen

 
 

Vi representerar KD i kommunen
 

Kommunfullmäktige
Roland Flycht
Reidun Lorentzon
Jörgen Myrberg
ersättare
Dan Gustavsson
Barbro Johansson

Kommunstyrelsen
Roland Flycht (ers. i arbetsutskottet)
ersättare
Jörgen Myrberg

Barn och Utbildningsnämnden
Martina Gullbrandsson
ersättare
Lars Andersson

Kultur och Fritidsnämnden
Barbro Gustavsson
ersättare
Dan Gustavsson

Socialnämnden
Reidun Lorentzon. ordförande
ersättare
Barbro Johansson

Myndighetsnämnden
ersättare
Lars Andersson

Krisledningsnämnden
ersättare
Roland Flycht

Valberedning
Reidun Lorentzon
ersättare
Roland Flycht

Valnämnd
Egon Aronsson