Välkomna hit!
Kristdemokraterna Tjörn
 
 
TJÖRN

Alliansen

 
 

Vi representerar KD i kommunen
 

Kommunfullmäktige
Roland Flyckt
Reidun Lorentzon
Jörgen Myrberg
ersättare

Dan Gustavsson

 Barbro Johansson 

 

Kommunstyrelsen

Roland Flyckt (ers. i arbetsutskottet)

ersättare

Jörgen Myrberg

Barn och Utbildningsnämnden

 Martina Gullbrandsson

ersättare
 Lars Andersson

Kultur och Fritidsnämnden
Barbro Johansson
ersättare
Dan Gustavsson

Socialnämnden
Dan Gustavsson
ersättare
Rita Hallberg

Myndighetsnämnden
ersättare
Lars Andersson

Krisledningsnämnden
ersättare
Roland Flyckt

Valberedning
Reidun Lorentzon
ersättare
Roland Flyckt

Valnämnd
Egon Aronsson