Välkomna hit!
Kristdemokraterna Tjörn
 
 
TJÖRN

Alliansen

 
 

Valet 2018

 

 

TRYGGHET - ALLA GENERATIONER

FRAMTIDEN FÖR TJÖRN

 

Kristdemokraterna, Tjörn vill verka för:

  • utbyggnad av infrastruktur som underlättar pendling och transport. Binda ihop GC-vägar på samtliga huvudstråk i Tjörns kommun
  • en mångfald i utbudet av boendeformer och därmed öka möjligheterna för fler att bo på Tjörn
  • en äldreomsorg att lita på oavsett vad behovet är (hemsjukvård, hemtjänst, trygghetsboende etc.)
  • att underlätta integration för att på bästa sätt ta vara på den resurs som invandringen är
  • att hålla nere gruppstorleken inom förskolan och skolan. Tjörns kommun ska strikt hålla sig under skolverkets riktvärde för gruppstorlek
  • att öka föräldrarnas möjligheter till självbestämmande över sin barnomsorg, via barnomsorgspeng
  • att underlätta för etablering av småföretag. Tillvarata Tjörns unika möjligheter till havsbruk

Vår politik 

Kristdemokraterna behövs på Tjörn! Ön står inför stora förändringar inom bland annat sociala och barn- och utbildning. Här finns stora utmaningar för att kunna möta en ökad tillväxt. Kristdemokraternas främsta värdeord är; trygghet, värdighet och självbestämmande. Dessa begrepp ska alla kommunens invånare få mötas av. För att Tjörn ska kunna utvecklas mer behövs omfattande infrastrukturella förbättringar till ön. Kristdemokraterna vill driva frågan för att få staten och regionen att satsa på effektivare infrastruktur till Tjörn. Vi vill underlätta för etablering av småföretag. Tillvarata Tjörns unika möjligheter till havsbruk.

 
Barnen är vår framtid! Trygga barn skapar morgondagens trygga samhälle. Därför vill Kristdemokraterna Tjörn stärka föräldrarnas möjligheter att kunna vara nära sina barn under de tidiga åren. Alla barn har rätt att känna trygghet och bekräftelse inom barnomsorg och skola. Vi vill hålla nere barngruppernas storlek och att ha en hög lärartäthet.   
 
Äldre ska få åldras med värdighet! På Tjörn har vi en växande grupp av äldre. En äldreomsorg att lita på innebär fler alternativa boenden och attraktiva tjänster för vårdpersonal. Vi vill skapa ett jämlikt och solidariskt samhälle bl.a. genom att öka utbudet av boendeformer. Alla har rätt till lika lön för lika jobb.
 
Vi vill också underlätta integrationen för att ta vara på den resurs som invandringen är. Här vill vi underlätta, stödja och uppmuntra ideella organisationer som bidrar till integration.
 
Trygghet är förknippat med säkra GC-vägar vilka vi vill bygga ut. Samtliga huvudstråk ska ha GC-vägar. Vi vill ge alla möjlighet att få värdiga sjuktransporter till och från hemmet oavett postadress.